Договор ОФЕРТА
ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на придбання та доставку автомобіля
(редакція від 11.06.2020)

Цей документ (далі - "Оферта") є офіційною пропозицією компанії "TRADE-CARS" укласти договір на зазначених нижче умовах (ч. 1 ст. 642 Цивільного кодексу України). Договір укладається між вами - особою, яка отримала пропозицію укласти договір (далі - Клієнт), та компанією "TRADE-CARS" (далі - Виконавець). Прийняти пропозицію укласти договір (здійснити акцепт оферти) може будь-яка дієздатна особа, яка досягла 18-річного віку (у разі акцепту від імені організації, представник організації повинен мати достатній обсяг повноважень).
Компанія "TRADE-CARS" має прямі договори з аукціонами США, а також ряд представників і посередників в США та інших країнах. У деяких випадках, ці представники можуть діяти від імені компанії "TRADE-CARS" (наприклад, брати участь в  автоаукціонах США або брати участь в митних процедурах). Під компанією "TRADE-CARS" у цьому договорі розуміється Товариство з обмеженою відповідальністю “ТРЕЙД-КАРС” (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 2969820474).

 1. УМОВИ ДОГОВОРУ
 • Договір з компанією "TRADE-CARS” завжди включає в себе, щонайменше, ті умови та положення, які викладені в цьому документі (далі іменуються "ЗАГАЛЬНІ УМОВИ"). Будь ласка, прочитайте оферту уважно.
 • Крім ЗАГАЛЬНИХ УМОВ, договір з компанією "TRADE-CARS" також включає СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ договору (наприклад, опис Пакета послуг, строк і спосіб та виконання доручення або надання послуг, вартість та ін.), зазначені в додатках до договору.
 • ЗАГАЛЬНІ УМОВИ і СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ договору (далі разом іменуються «УМОВИ») складають повний текст договору, що укладається з компанією "TRADE-CARS".
 1. ПРИЙНЯТТЯ УМОВ (АКЦЕПТ ОФЕРТИ)
 • Користуючись сайтом https://trade-cars.com/ (далі - “Сайт”) та замовляючи послуги Компанії, запропоновані на сайті, клієнт здійснює акцепт оферти - укладає з Компанією договір на зазначених нижче УМОВАХ. Акцепт оферти рівносильний укладенню двосторонньої угоди в простій письмовій формі (ч. 2 ст. 640 Цивільного кодексу України). Акцепт оферти означає, що Клієнт беззастережно приймає всі УМОВИ договору.
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 • Виконавець зобов’язується за винагороду виконати доручення Клієнта — за кошти Клієнта придбати автомобіль (надалі — ТЗ) на спеціалізованому аукціоні у США та організувати його доставку в Україну, а також надати Клієнтові супутні послуги.
 • Назва замовленого клієнтом Пакета послуг, а також детальний опис ТЗ та його характеристики (наприклад, марка, модель, стан, рік випуску, пробіг, номер лота на спеціалізованому аукціоні) фіксуються сторонами у письмовій заявці клієнта.
 • Умови виконання доручення, а також перелік супутніх послуг Виконавця залежать від обраного Клієнтом Пакета послуг. Детальний опис усіх пакетів послуг наведений на сайті виконавця за адресою https://trade-cars.com/, а також Додатку 2 до Договору (“Опис пакетів послуг”), що є невід’ємною його частиною.
 1. СУТЬ ДОРУЧЕННЯ
 • Виконавець зобов’язується здійснювати в інтересах і за рахунок Клієнта такі дії:
 • здійснювати пошук і аналіз пропозицій щодо продажу автомобіля на ринку США, який відповідає вимогам Клієнта, зазначеним у заявці;
 • вести переговори з власниками (дилерами) ТЗ у США;
 • визначити прийнятні для Клієнта умови придбання і доставки ТЗ в Україну;
 • брати участь у віртуальних торгах на спеціалізованих онлайн-аукціонах США;
 • самостійно визначати мінімальний і максимальний розмір ставки на аукціоні (за погодженням з Клієнтом);
 • приймати пропозицію щодо придбання ТЗ без торгу (“Купити зараз”), до моменту початку онлайн-аукціону (за погодженням з Клієнтом);
 • укладати договір купівлі-продажу ТЗ на спеціалізованому аукціоні;
 • організувати оформлення документів на ТЗ;
 • укладати в інтересах Клієнта інші угоди (договори зберігання, перевезення, страхування, фрахту і транспортного експедирування);
 • контролювати виконання зобов’язань перевізником та іншими контрагентами;
 • замовити трансфер ТЗ територією США до порту відправлення і зберігання ТЗ у порту;
 • фрахтувати контейнер і забезпечити доставку ТЗ морським транспортом у названий порт;
 • забезпечити митне оформлення ТЗ на експорт (у порту відправки);
 • розрахувати і сплатити за рахунок Клієнта збори, податки та інші обов’язкові платежі, пов’язані з придбанням і оформленням ТЗ у США, його трансфером до порту, експедируванням, зберіганням і митним оформленням ТЗ на експорт, а також доставкою ТЗ в Україну;
 • підготувати і передати Клієнтові комплект документів, достатній для митного очищення ТЗ в Україні та постановки ТЗ на облік;
 • здійснювати інші дії, спрямовані на виконання доручення, прямо не зазначені у договорі.
 • За окремим письмовим дорученням Клієнта та за додаткову винагороду Виконавець зобов’язується:
 • замовити додаткову інспекцію (огляд) ТЗ незалежним експертом (до проведення аукціону);
 • придбати для Клієнта місце в контейнері;
 • забезпечити пріоритетне експедирування і прискорену доставку ТЗ;
 • бронювати контейнер для доставки ТЗ поза чергою (тільки для пакета послуг “VIP”);
 • за необхідності, організувати замовлення та доставку запасних частин для ТЗ із США;
 • організувати митне очищення ТЗ в Україні (замовити послуги митного брокера);
 • організувати доставку ТЗ від порту прибуття до зазначеного місця на території України (передати ТЗ зазначеному перевізникові);
 • упакувати демонтовані деталі ТЗ (в разі наявності після проведення дефектовки аукціоном);
 • організувати прибирання та чистку салону ТЗ перед відправленням із США;
 • розмістити адсорбенти вологи в салоні ТЗ на період транспортування в Україну.
 • Виконавець має право залучати до виконання договору третіх осіб (агентів і субагентів), при цьому, він відповідає за їхні дії, як за свої власні.
 1. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ
 • Виконавець зобов’язується приступити до виконання доручення у день отримання гарантійного платежу.
 • Орієнтовний термін доставки ТЗ у порт України становить від восьми (8) до дванадцяти (12) тижнів, починаючи з моменту успішної оплати Клієнтом виграного лота (ТЗ) на спеціалізованому аукціоні.
 • Клієнт попереджений і розуміє, що на загальний час доставки автомобіля в Україну впливає багато факторів, які напряму не залежать від волі Виконавця (такі як, місцезнаходження автомобіля у США і термін пересилання титульних документів).
 • Загальний термін доставки ТЗ включає строк доставки ТЗ у порт відправки у США (від 2 до 14 днів), строк одержання титульних документів на ТЗ (до 10 днів, за необхідності відновлення документів на ТЗ - до 60 днів), тривалість митного очищення ТЗ у США (до 5 днів), час консолідації вантажу (довантаження контейнера), опломбування та переміщення контейнера у порту (до 10 днів) та завантаження контейнера на судно (від 10 до 14 днів), також термін доставки контейнера в Україну (до 50 днів — визначається перевізником).
 • Виконавець зобов’язується зробити все від нього залежне, аби скоротити терміни доставки, однак, Клієнт попереджений, що Виконавець не несе відповідальності за зростання термінів доставки автомобіля, у порівнянні з очікуваними.
 • В разі зміни очікуваних термінів доставки, Виконавець зобов’язаний попередити Клієнта про можливі строки доставки та причини змін термінів доставки.
 1. УМОВИ ДОСТАВКИ АВТОМОБІЛЯ
 • Виконавець зобов’язується організувати доставку ТЗ в Україну та передати ТЗ Клієнтові у порту м. Одеса (Україна).
 • Виконавець сповіщає Клієнта про прибуття ТЗ у порт Одеси не менше, ніж за п’ятнадцять (15) днів до запланованого дня прибуття контейнера та інструктує Клієнта про подальші дії (розвантаження, митне оформлення і одержання ТЗ).
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
 • Права та обов’язки Виконавця:
(а) інформувати Клієнта про умови участі в автомобільних онлайн-аукціонах США, правила придбання та оформлення ТЗ;
(б) надати Клієнтові достовірну інформацію про вартість і умови перевезення, зберігання, страхування і доставки ТЗ в Україну;
(в) виконати доручення та надати супутні послуги, відповідно до умов Договору та письмовими вказівками Клієнта, зафіксованими у додатках до договору;
(г) діючи від імені Клієнта, визначати найвигідніші для Клієнта умови;
(д) інформувати Клієнта про хід виконання доручення;
(е) передавати Клієнтові без затримки все одержане за угодами, здійсненими на виконання доручення;
(є) за письмовою вказівкою Клієнта надавати посередницькі послуги щодо організації митного оформлення ТЗ в Україні;
(ж) нести відповідальність за збереження документів і довірених грошових коштів, переданих йому Клієнтом для виконання доручення;
(з) у разі необхідності з метою захисту інтересів Клієнта, відступати від вказівок Клієнта, якщо Виконавець не мав можливості запитати у Клієнта дозволу, або не отримав відповіді на свій запит у розумний термін;
(и) вчиняти інші дії, спрямовані на виконання Договору.
 • Права та обов’язки Клієнта:
(а) надати Виконавцеві інформацію і відомості, необхідні для виконання доручення та надання послуг;
(б) виплатити Виконавцеві винагороду, а також вносити інші платежі у порядку, встановленому Договором;
(в) передати в розпорядження Виконавця (агентів Виконавця) грошові кошти, необхідні для виконання доручення;
(г) після укладення біржової угоди, самостійно сплатити вартість автомобіля — перерахувати кошти на рахунок аукціону (власника) ТЗ;
(д) за необхідності, надати Виконавцеві довіреність (довіреності) на здійснення юридично значущих дій, зазначених у Договорі;
(е) протягом трьох (3) робочих днів з моменту отримання повідомлення, прийняти звіт Виконавця про виконання Договору, а також всі надані ним документи;
(є) відшкодувати Виконавцеві усі документально підтверджені витрати, що виникли у зв’язку з виконанням доручення упродовж трьох (3) днів, з моменту одержання рахунків Виконавця.
 1. ЧЕРГОВІСТЬ ПЛАТЕЖІВ
 • З метою своєчасного виконання Договору Клієнт вносить необхідні для виконання доручення платежі у такому порядку:
 1. Аванс за послуги Виконавця (сплата не менше $50 через систему LiqPay);
 2. Гарантійний платіж;
 3. Вартість інспекції (огляду) авто на майданчику аукціону (у разі необхідності);
 4. Вартість ТЗ (платіж на користь аукціону);
 5. Штрафи та інші додаткові стягнення (за наявності);
 6. Винагорода Виконавця;
 7. Вартість трансфера автомобіля територією США (до порту відправлення);
 8. Вартість пересилання титульних документів на ТЗ та інші супутні послуги;
 9. Портові витрати та митне оформлення ТЗ у США;
 10. Вартість фрахту контейнера до Одеського морського порту;
 11. Послуги Одеського порту (розвантаження, експедирування і зберігання);
 12. Послуги митного брокера в Україні;
 13. Послуги доставки ТЗ по Україні (від Одеського порту до зазначеного Клієнтом місця).
 14. ВИНАГОРОДА ВИКОНАВЦЯ
 • Винагорода Виконавця включає вартість супутніх послуг і залежить від замовленого Клієнтом Пакета послуг.
 • Розмір винагороди наводиться у Додатку 2 до Договору і становить суму у гривні, еквівалентну сумі в іноземній валюті (доларах США), зазначену у відповідному додатку до Договору. Остаточна сума винагороди у гривні визначається, виходячи з комерційного курсу UAH-USD, що діє на дату здійснення платежу і фіксується Виконавцем у виставленому рахунку або електронному інвойсі платіжної системи.
 • Клієнт сплачує Виконавцю винагороду у такому порядку:
 • під час оформлення заявки на сайті виконавця клієнт сплачує аванс у сумі, що є еквівалентом суми п’ятдесят (50) доларів США за допомогою платіжної системи LiqPay;
 • решту суми клієнт перераховує на розрахунковий рахунок Виконавця (або агента Виконавця) упродовж п’яти (5) банківських днів, з моменту одержання рахунку (інвойсу) та пред’явлення Виконавцем документів, що засвідчують відправлення ТЗ зі США: коносамент та супутні документи на ТЗ (із зазначенням імені марки ТЗ, VIN-номера, а також імені Клієнта у графі “Одержувач”). Оплата рахунку свідчить про повну згоду Клієнта з сумою винагороди Виконавця і комерційним курсом валюти.
 1. ВАРТІСТЬ АВТОМОБІЛЯ
 • У разі перемоги ставки на онлайн-аукціоні, на банківському рахунку клієнта за допомогою сервісу Фонди.уа буде заблокована сума кратна сумі ставки на вибраний ТЗ, або Клієнт самостійно вносить вартість ТЗ (виграного лота) на розрахунковий рахунок аукціону SWIFT-платежем, на підставі наданого Виконавцем інвойсу.
 • Здійснюючи оплату ТЗ на користь аукціону, Клієнт зобов’язується суворо виконувати письмові інструкції Виконавця щодо оплати виграного лота (ТЗ). Клієнт зобов’язаний оплатити ТЗ швидким платежем, упродовж дванадцяти (12) годин банківського дня (за винятком вихідних днів), з моменту одержання інвойсу та сповіщення Виконавця.
 • Якщо Клієнт не оплатить лот у зазначений термін (або здійснить оплату з порушенням інструкцій Виконавця), Виконавець стягує з Клієнта штраф за простій авто на стоянці аукціону у розмірі два (2) % від вартості лота (ТЗ) за кожну добу простою, але у будь-якому разі, не менше суми, еквівалентної $100 (сто доларів США) за кожну добу простою (у відповідності з правилами аукціону). Виконавець має право стягнути штраф з суми гарантійного платежу самостійно. Якщо сума гарантійного платежу не покриває суму штрафних санкцій, Клієнт зобов’язується сплатити штраф упродовж двох днів з моменту отримання рахунку Виконавця.
 1. КОМПЕНСАЦІЯ ВИДАТКІВ ВИКОНАВЦЯ
 • Клієнт компенсує Виконавцеві усі витрати, пов’язані з виконанням доручення: транспортування ТЗ територією США (з майданчика аукціону до порту), вартість зберігання ТЗ на припортовому складі понад тридцять (30) днів, портові платежі в порту США, вартість страхування, вартість фрахту контейнера до Одеси (Україна), а також вартість поштових послуг з доставки документів та інших супутніх послуг.
 • Клієнт компенсує видатки Виконавця на підставі виставленого Виконавцем рахунку (інвойсу) і перераховує кошти на розрахунковий рахунок Виконавця (або агента Виконавця) упродовж п’яти (5) банківських днів з моменту одержання рахунку (інвойсу) та пред’явлення Виконавцем документів, що засвідчують відправку ТЗ зі США (коносамент та супровідні документи на ТЗ).
 • Клієнт самостійно сплачує митні збори та інші видатки, пов’язані з митним очищенням і постановкою ТЗ на облік в Україні, а також вартість транспортування ТЗ територією України. Зазначені витрати не включені до суми винагороди.
 1. ГАРАНТІЙНИЙ ПЛАТІЖ
 • З метою належного виконання зобов’язань за цим Договором на банківському рахунку клієнта за допомогою сервісу Фонди.уа буде заблокована сума кратна сумі ставки на вбрання ТС, оскільки правилами аукціону передбачений мінімальний штраф за відмову від виграного лота (від $400 для аукціону Copart.com і від $1000 - Iaai.com) не пізніше, ніж за годину до проведення торгів.
 • Гарантійний платіж не є винагородою або доходом Виконавця, а лише засобом забезпечення зобов’язань, і може бути використаний у порядку, встановленому цим розділом Договору. Гарантійний платіж може бути використаний Виконавцем (дилером) для компенсації витрат Виконавця (його партнерів), пов’язаних з виконанням доручення (наприклад, оплата аукціонного збору, зберігання ТЗ понад 30 днів у припортовому складі у США, податків, мит та інших обов’язкових платежів, а також вартості доставки ТЗ в Україну).
 • Виконавець має право утримати з суми гарантійного платежу суму винагороди, а також суми штрафів і витрат, що виникли з вини Клієнта у зв’язку з виконанням доручення (наприклад, вартість простою ТЗ, додаткових комісій та зборів, пов’язаних з відмовою Клієнта від придбання виграного лота (ТЗ) або несвоєчасної оплати лота, оплата штрафних санкцій). Утримання здійснюються у такій послідовності: оплата штрафів та інших стягнень, накладених на Виконавця (або його агентів) з вини Клієнта; винагорода Виконавця; вартість трансферу автомобіля до порту відправки у США; портові видатки у США; вартість фрахту контейнера до порту призначення.
 • Після належного виконання Клієнтом зобов’язань за Договором і доставки ТЗ в Україну, невикористана сума гарантійного платежу підлягає поверненню.
 1. ПОПЕРЕДНЯ ІНСПЕКЦІЯ ТЗ
 • Якщо замовлений Пакет послуг не включає послуги попередньої інспекції ТЗ, Клієнт має право, за окрему плату, замовити цю послугу. Виконавець рекомендує завжди замовляти інспекцію ТЗ перед придбанням.
 • Якщо ж інспекція ТЗ не проводилась, Виконавець не гарантує, що придбаний автомобіль не був перефарбований, або не містить будь-яких прихованих пошкоджень чи дефектів. Автомобіль поставляється “як є” і його стан та комплектація можуть відрізнятися від фото і опису лота. В такому разі Виконавець не несе відповідальності за стан ТЗ.
 1. ПОШКОДЖЕННЯ ТЗ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ
 • Всі пакети послуг включають страховку ТЗ від пошкоджень, отриманих під час трансферу по території США до порту відправлення (страховка на трансфер).
 • Клієнт розуміє, що під час транспортування в контейнері ТЗ може отримати механічні пошкодження (необережне завантаження контейнера, шторм та ін.) аж до випадкової загибелі ТЗ. Клієнт самостійно несе ризики пошкодження і випадкової загибелі ТЗ під час транспортування в контейнері, а Виконавець і перевізник не несуть відповідальності за будь-які пошкодження ТЗ.
 • Якщо опис ТЗ (лота на аукціоні) містить вказівку, що автомобіль пошкоджений фронтальним ударом, незалежно від наявності страховки, Виконавець і перевізник не несуть відповідальності за дрібні механічні пошкодження ТЗ, що виникли під час транспортування через порушення геометрії кузова (наприклад, тріщина на лобовому або задньому склі та ін.), а також за пошкодження пластикових деталей ТЗ (наприклад, бампер або дзеркала).
 1. ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ТЗ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ
 • Якщо ТЗ отримав пошкодження під час перевезення в контейнері, Виконавець зобов’язаний за свій рахунок здійснити гарантійний ремонт ТЗ та відновлення пошкоджень, отриманих під час перевезення в контейнері.
 • Виконавець виконує гарантійний ремонт винятково на авторизованих Виконавцем станціях технічного обслуговування.
 • Якщо Клієнт відмовляється від гарантійного ремонту і натомість бажає одержати грошову компенсацію, розмір компенсації визначається на підставі рахунку, виставленого за відновлення пошкодженого ТЗ станцією технічного обслуговування, що авторизована Виконавцем. За запитом клієнта, Виконавець надає клієнту перелік авторизованих станцій технічного обслуговування.
 1. ВІДМОВА ВІД ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
 • Клієнт має право відмовитися від виконання Договору в разі, якщо лот на аукціоні (ТЗ) не відповідає вимогам Клієнта, зазначеним у письмовій заявці.
 • Клієнт може відмовитися від виконання Договору до моменту проведення віртуальних торгів на онлайн-аукціоні. Для цього він повинен направити Виконавцеві письмове сповіщення про відмову від Договору — електронний лист на адресу електронної пошти Виконавця, зазначену у Договорі. Повідомлення повинно містити: ПІБ клієнта, марку і модель ТЗ, назву аукціону, номери лота і контакти клієнта. Виконавець має право не розглядати повідомлення, подані або оформлені з порушенням зазначеного порядку. Якщо Виконавець отримав письмове повідомлення про відмову від договору не менше, ніж за одну годину до проведення торгів, Виконавець повертає Клієнту суму гарантійного платежу.
 • При відміні доручення Клієнтом до того, як доручення виконано повністю, він зобов’язаний відшкодувати Виконавцеві понесені витрати і повністю виплатити Виконавцеві винагороду.
 • За відмову Клієнта від виконання договору після проведення віртуальних торгів на онлайн-аукціоні Клієнт сплачує на користь Виконавця штраф у розмірі п’ятнадцять (15) % від вартості виграного лота (автомобіля), але не менше тисячі (1000) доларів США. Відмова Клієнта від оплати виграного лота, здійснена після проведення торгів на аукціоні, розцінюється, як грубе порушення умов Договору (одностороння відмова від угоди).
 • Виконавець має право утримати штрафні санкції з коштів, переданих йому Клієнтом для виконання Договору, і вимагати від Клієнта відшкодування документально підтверджених збитків, завданих такою відмовою (фактично понесені Виконавцем витрати). Якщо розмір збитків перевищує суму гарантійного платежу, Виконавець виставляє Клієнтові додатковий рахунок на компенсацію із зазначенням строку сплати.
 • У разі односторонньої відмови Клієнта від виконання Договору, або від приймання ТЗ в Україні після доставки ТЗ в Україну, Виконавець має право реалізувати ТЗ за ціною не нижче вартості, визначеної незалежним оцінювачем. Сума, фактично одержана від реалізації автомобіля, повертається Клієнту за вирахуванням винагороди Виконавця та суми гарантійного платежу.
 1. ФОРС-МАЖОР
 • Сторони не несуть відповідальності за затримки у виконанні або невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо затримки або невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили. До таких обставин входять військові дії, заколоти, саботаж, страйки, пожежі, вибухи, повені або стихійні лиха, обмеження і заборони, введені нормативно-правовими актами державних органів влади.
 • Одразу після одержання інформації про настання будь-яких обставин, що затримують виконання або іншим чином перешкоджають виконанню цього Договору, Сторони письмово сповіщають про це одна одну.
 • Сторони не несуть відповідальності за будь-яку шкоду, включаючи збитки, а також витрати, пов’язані з претензіями або вимогами третіх осіб, які можуть виникнути в результаті обставин непереборної сили.
 • Якщо обставини непереборної сили викликають суттєве порушення або невиконання зобов’язань за цим Договором, що триває понад 60 (шістдесят) календарних днів, кожна Сторона має право припинити дію цього Договору після надання іншій Стороні попереднього письмового сповіщення про свій намір припинити дію Договору.
 • У разі затримання контейнера у порту США митною службою США для вибіркового митного огляду, Клієнт самостійно несе витрати, пов’язані з таким оглядом: зняття контейнера з лінії (або судна), відкривання контейнера, простій контейнера, його зберігання у порту, повторне опломбування, транспортування у порту та завантаження на судно. Виконавець зобов’язаний документально підтвердити факт митного огляду і пов’язані з цим витрати. Клієнт визнає, що ці ризики не залежать від волі Виконавця і розцінюються Сторонами як форс-мажорні обставини. В такому разі, Виконавець не несе відповідальності за виникнення таких витрат і можливе зростання термінів доставки автомобіля.
 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 • Усі спори і розбіжності, що можуть виникнути у ході виконання цього Договору, вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів.
 • У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів Сторони передають їх на розгляд до суду за місцезнаходженням Виконавця.
 1. ТЕРМІН ДІЇ ПРОПОЗИЦІЇ (ОФЕРТИ)
 • Оферта, а також всі її умови діють до тих пір, поки не будуть змінені або відкликані компанією "TRADE-CARS".
 • Припинення дії (відкликання) оферти не вплине на юридичні права, зобов'язання і відповідальність, які діяли для вас і компанії "TRADE-CARS", та виникли до моменту відкликання оферти або припинення дії УМОВ.
 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
 • Договір вважається укладеним на невизначений термін і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
 1. ПЕРСОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ (ДАНІ)
 • Підписанням цього Договору, Клієнт дає згоду на збір і обробку його персональних даних та іншої персональної інформації. Виконавець має право використовувати отриману персональну інформацію винятково з метою виконання Договору.

 1. УГОДА ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ
 • Сторони визнають юридичну силу документів, складених в електронній формі (заяв, Актів, сповіщень, рахунків, угод, листів та ін.), що надсилаються електронною поштою за зазначеними у Договорі реквізитами, якщо можливо достовірно встановити, що документ надходить від Сторони Договору.
 • Сторони дійшли згоди керуватися умовами про електронний документообіг та електронну взаємодію, викладеними нижче:
 1. Заявки, сповіщення, рахунки складаються у письмовому вигляді у формі електронного документа.
 2. Відповідно до угоди про електронний документообіг Сторони використовують прості електронні підписи; підписом для кожної зі Сторін є унікальна адреса електронної пошти (логін і пароль облікового запису поштового сервісу).
 3. Кожна зі Сторін повинна забезпечити збереження даних свого облікового запису електронної пошти і недоступність їх для третіх осіб.
 4. Сторони виходять з того, що електронне листування, спрямоване з електронної поштової адреси Сторони, виявляє істинне волевиявлення Сторони і намір укласти, змінити або припинити угоду — у відповідності зі значенням тієї чи іншої дії, визначеної Договором.
 5. Перевірка автентичності і достовірності повідомлення, що надходить від Сторони, здійснюється шляхом звіряння адреси відправника з адресою, зазначеною Стороною у цьому Договорі як контактний реквізит.
 6. За необхідності, належним доказом підписання відповідних документів є роздруківки електронних повідомлень.
 7. ІНШІ УМОВИ
 • В усьому, що не врегульовано цим Договором, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України, а також
 • Якщо будь-яка з умов Оферти стає недійсною або протирічить чинному законодавству України, таке положення замінюється аналогічним, що максимально відповідає початковим намірам Сторін, які містяться в Оферті.. Недійсність окремих положень Оферти не призводить до недійсності Оферти в цілому.
 • По закінченню дії Договору Сторони забезпечують належне зберігання інформації, що стала їм відома в процесі виконання договірних зобов'язань, конфіденційної інформації та комерційної таємниці, а також інших відомостей обмеженого поширення протягом терміну, передбаченого законодательством. В усьому, що не врегульовано цим Договором Сторони керуються чинним законодавством України.
Армаш Александр Володимирович
Товариство з обмеженою відповідальністю “ТРЕЙД-КАРС” (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 2969820474)
Г. Одеса вул. Балтська дорога 52


Додаток 2
                                                                                                                                                                                              до Договору (оферти) на
придбання та доставку автомобіля

ОПИС ПАКЕТІВ ПОСЛУГ

 ПАКЕТ ПОСЛУГ “ЕКОНОМ”
 • Пошук оптимальної пропозиції щодо продажу ТЗ на онлайн-аукціоні (8 етапів перевірки авто)
 • Участь (гра) в онлайн-торгах і укладання угоди купівлі-продажу
 • Трансфер ТЗ до порту США
 • Страхування ТЗ на час трансферу по території США (до порту відправлення)
 • Постійна підтримка сервіс-менеджера з будь-яких питань
 • Митне оформлення і відправка ТЗ у контейнері у порт Одеси (або інший названий Клієнтом порт)
 • Повний юридичний супровід та захист інтересів клієнта під час виконання договору
 • Фотозвіт всіх етапів виконання договору

РОЗМІР ВИНАГОРОДИ* ВИКОНАВЦЯ: $500 (п’ятсот доларів США)
*винагорода включає вартість супутніх послуг Виконавця та його агентів

 ПАКЕТ ПОСЛУГ “СТАНДАРТ”
 • Пошук оптимальної пропозиції щодо продажу ТЗ на онлайн-аукціоні (8 етапів перевірки авто)
 • Дефектовка ТЗ і оцінка ремонту (відновлення) ТЗ
 • Участь (гра) в онлайн-торгах і укладання угоди купівлі-продажу
 • Трансфер ТЗ до порту США
 • Страхування ТЗ на час трансферу до порту відправлення
 • Зберігання ТЗ на окремому складі з охороною (у порту відправлення і прибуття)
 • Пріоритетне експедирування контейнера у порту
 • Постійна підтримка сервіс-менеджера з будь-яких питань
 • Прискорене митне оформлення і відправка ТЗ у контейнері у порт Одеси (або інший названий Клієнтом порт)
 • Повний юридичний супровід та захист інтересів клієнта під час виконання договору
 • Збір і підготовка всіх необхідних документів для оформлення автомобіля у порту, митному відділі, КНДІСЕ та інших органах
 • Пріоритетне експедирування та прискорене митне оформлення ТЗ
 • Організація логістики по Україні та відповідальність за цілісність при перевезенні
 • Фотозвіт всіх етапів виконання договору
 • Гарантійний ремонт ТЗ: відновлення пошкоджень, одержаних під час перевезення ТЗ у контейнері за рахунок Виконавця, або відшкодування вартості ремонту (у межах максимальної суми відшкодування)
 • За необхідності - допомога в ремонті ТЗ на партнерських СТО та купівлі запчастин
РОЗМІР ВИНАГОРОДИ* ВИКОНАВЦЯ:
При вартості ТЗ менше $3 000 — $650 (шістсот п’ятдесят доларів США)
При вартості ТЗ від $3 000 до $6 000 (включно) — $800 (вісімсот доларів США)
При вартості ТЗ більше $6 000 і вище — $1000 (одна тисяча доларів США)
*винагорода включає вартість супутніх послуг Виконавця та його агентів

 ПАКЕТ ПОСЛУГ “ВІП”
 • Пошук оптимальної пропозиції щодо продажу ТЗ на онлайн-аукціоні (8 етапів перевірки авто)
 • Дефектовка ТЗ і оцінка ремонту (відновлення) ТЗ
 • Участь (гра) в онлайн-торгах і укладання угоди купівлі-продажу
 • Трансфер ТЗ до порту США
 • Страхування ТЗ на час трансферу до порту відправлення
 • Зберігання ТЗ на окремому складі з охороною (у порту відправлення і прибуття)
 • Пріоритетне експедирування контейнера у порту
 • Постійна підтримка сервіс-менеджера з будь-яких питань
 • Прискорене митне оформлення і відправка ТЗ у контейнері у порт Одеси (або інший названий Клієнтом порт)
 • Повний юридичний супровід та захист інтересів клієнта під час виконання договору
 • Збір і підготовка всіх необхідних документів для оформлення автомобіля у порту, митному відділі, КНДІСЕ та інших органах
 • Пріоритетне експедирування та прискорене митне оформлення ТЗ
 • Організація логістики по Україні та відповідальність за цілісність при перевезенні
 • Гарантійний ремонт ТЗ: відновлення пошкоджень, одержаних під час перевезення ТЗ у контейнері за рахунок Виконавця, або відшкодування вартості ремонту (у межах максимальної суми відшкодування)
 • Фотозвіт всіх етапів виконання договору
 • За необхідності - допомога в ремонті ТЗ на партнерських СТО та купівлі запчастин
 • Персональні знижки на різноманітних сервісах
 • Упаковка демонтованих деталей ТЗ (в разі наявності після проведення дефектовки аукціоном);
 • Прибирання та чистка салону ТЗ перед відправленням із США
 • Розміщення адсорбентів вологи в салоні ТЗ на період транспортування в Україну
 • Хімчистка салону ТЗ в Україні
 • Встановлення системи безпеки (обладнання та роботи за рахунок Виконавця)
 • Проведення технічного обслуговування ТЗ - перевірка ходової частини, заміна розхідних матеріалів (розхідні матеріали за рахунок Клієнта).
РОЗМІР ВИНАГОРОДИ* ВИКОНАВЦЯ:
При вартості ТЗ менше $20 000 — $1500 (одна тисяча п’ятсот доларів США)
При вартості ТЗ від $20 000 до  $40 000 (включно) — $2000 (дві тисячі доларів США)
При вартості ТЗ більше $40 000 і вище — $3000 (три тисячі доларів США)
*винагорода включає вартість супутніх послуг Виконавця та його агентів